Speedboat

Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego, licencje na holowanie narciarza i innych obiektów pływających, holowanie statków powietrznych, żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego.

kontakt z nami

zdobądź patent sternika motorowodnego

Jednodniowe szkolenie zakończone egzaminem.

sezon 2024

najbliższe terminy szkoleń i egzaminów

08 marca (piątek)
Braniewo / Nowa Pasłęka (warmińsko-mazurskie) zapisz się
09 marca (sobota)
Nowy Dwór Gdański (pomorskie) zapisz się
22 marca (piątek)
Braniewo / Nowa Pasłęka (warmińsko-mazurskie) zapisz się
23 marca (sobota)
Malbork (pomorskie) zapisz się

W okresie jesiennym / zimowym / wiosennym ze względu na warunki pogodowe termin szkolenia i egzaminu może zostać przeniesiony na inny dzień!

Szkolenia / kursy i egzaminy odbywają się cyklicznie od kwietnia do października lub w zależności od warunków pogodowych przez cały rok w Nowej Pasłęce, Elblągu, Malborku, Tczewie, Nowym Dworze Gdańskim, Gdańsku (Sobieszewo), Pasłęku, Fromborku i Braniewie.

Zapraszamy!

Zdjęcie ze szkolenia Zdjęcia ze szkolenia Zdjęcie z kursu Zdjęcia z kursu

Patent Sternika MOTOROWODNEGO - to podstawowy patent uprawniający do prowadzenia łodzi motorowych i skuterów po śródlądziu i po morzu w porze dziennej do 2 mil morskich ( 3704 m).

Patent sternika motorowodnego - uzyskuje osoba, która:

Wzór patentu.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

Szkolenie i patent motorowodny sternik morski, pozostałe szkolenia.

koszt: 960.00 zł z egzaminem i patentem + książka *

Uczniowie i studenci w wieku od 14 do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin i patenty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji.

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość dojazdu na szkolenie i egzamin (miejsce i termin do ustalenia).

Przebieg szkolenia / kursu.

zajęcia teoretyczne: sala wykładowa (prezentacje multimedialne + ćwiczenia) - przepisy morskie i śródlądowe / locja morska i śródlądowa / budowa jachtów i silników / meteorologia / ratownictwo / prace bosmańskie,

zajęcia praktyczne: w skład zajęć praktycznych wchodzą manewry - podejście do kei, zacieśniona cyrkulacja, człowiek za burta, podejście do boi, ślizg, ósemki (analiza oznakowania niebezpieczeństwa na wodzie - boje kardynalne),

egzamin teoretyczny i praktyczny: na zakończenie szkolenia / kursu.
Część teoretyczna - forma pisemna - test jednokrotnego wyboru, zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia min. 65 prawidłowych odpowiedzi. Praktyczna część egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję egzaminacyjną zadań, określanych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich zadań wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego zadania.

materiały szkoleniowe, podręcznik / książka - każdy uczestnik otrzymuje podczas szkolenia / kursu,

Ile czasu trwa szkolenie motorowodne przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego?

Czas trwania szkolenia motorowodnego przygotowującego do egzaminu na patent motorowodny to ok 6-8 godzin lekcyjnych (w zależności od ilości uczestników i ich umiejętności).

Ile czasu się czeka na patent sternika motorowodnego? Jak szybko otrzymam patent?

Po zaliczeniu egzaminu Komisja Egzaminacyjna wydaje Uczestnikom "Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa". Następnie Uczestnicy przesyłają je wraz z wygnerowanym wnioskiem o wydanie patentu (https://patenty.pzmwinw.pl/) pocztą lub dostarczają osobiście do Polskiego Związku Motorowodnego - PZMWiNW wydaje patenty w ciągu 30 dni roboczych, zwykle czeka się ok. 1 miesiąca.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące przebiegu szkolenia i egzaminu na patent motorowodny, skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Dodatkowo oferujemy szkolenia zakończone egzaminem na: motorowodny sternik morski, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski, licencje holowanie narciarza i innych obiektów pływających, holowanie statków powietrznych - szczegóły - skontaktuj się z nami! Niestety nie możemy zaoferować noclegów dla uczestników kursów 2-dniowych!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

Kontakt

tel. 556 443 300
lub e-mail:
kursymotorowodne@nowapasleka.pl

UWAGA: Istnieje możliwość przeszkolenia w wygodnym dla Państwa terminie - skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

(Opłaty za egzamin i patenty wg cennika PZMW i NW)

* - możliwość negocjacji kosztów dla uczestników grupowych

Uwaga: w przypadku osób przyjeżdzających na szkolenie nie możemy zaoferować noclegów!

Egzaminy przeprowadzane są przez:
1. Aqua Sfera upoważniona przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje żeglarskie i motorowodne - nr upoważnienia DSW-WSW.442.7.2020.
2. Centrum Szkolenia Sportowego i Instruktorskiego w ramach otrzymanych decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki; Żeglarz jachtowy (ZJ) - decyzja MSiT nr DWS/454/57/2014, Jachtowy Sternik Morski - decyzja MSiT nr DWS/454/34/2014, Sternik Motorowodny (SM) - decyzja MSiT nr DWS/454/35/2014, Motorowodny Sternik Morski (MSM) - decyzja MSiT nr DWS/454/36/2014, Licencja holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływajacych (LHNWiIOP) - decyzja MSiT nr DWS/454/37/2014.